Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos inovatyvių produktų kūrimui

UAB "Saulės grąža" vykdo projektą: „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto pavadinimas: „INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS, SIEKIANT OPTIMIZUOTI PASTATUI REIKALINGOS ENERGIJOS GAMYBĄ, KAUPIMĄ IR VALDYMĄ“ (NR.S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0219).
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pradžia: 2020.10.01

Projekto pabaiga: 2023.03.30

Skiriamas finansavimas: 1.199.999,95 EUR

Vieni pagrindinių Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos tikslų yra didinti energijos vartojimo efektyvumą, pastatų sektoriuje, sudaryti sąlygas bei skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, jų transformavimo technologijų plėtojimą, energijos kaupimo technologijas kartu įtraukiant mokslinius tyrimus bei inovacijas.

Projekto metu planuojamų kurti produktų tikslas – energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas, kuriant inovatyvius produktus, kurie gebėtų integruoti daugiatikslius sprendinius (vertinant ekonominio, ekologinio ir komforto aspektus).

Todėl siekiant didinti pastatų energetinį efektyvumų ir prisitaikyti prie kintančių vartotojų poreikių matomas didelis potencialas vystyti naujos kartos produktus, pritaikytus daugiabučių ir/ar komercinių pastatų energijos vartojimo optimizavimui, integruojant AEI ir tuo pačiu kuriant aukštą komfortą galutiniam vartotojui. Šio projekto metu planuojami sukurti žemiau įvardijami produktai (toliau - Produktai):

• Išmani, adaptyvi ir besimokanti daugiabučio ir/ar komercinio pastato energijos gamybos, kaupimo, valdymo ir optimizavimo sistema.
• Išmani, adaptyvi ir besimokanti daugiabučio ir/ar komercinio pastato energijos bei komforto valdymo bei optimizavimo IT sistema.
• Numatoma, kad projekto metu sukurti produktai turės aukštą komercializavome potencialą dėl to, kad atitinka šiuolaikinės rinkos poreikius, sprendžia prioritetines problemas ir bus sukurti taip, kad patenkintų besikeičiančius vartotojų lūkesčius.